IT Support ที่ดี ควรจะต้องมี 8 คุณสมบัติและทักษะเหล่านี้ติดตัว

IT Support ที่ดี ควรจะต้องมี 8 คุณสมบัติและทักษะเหล่านี้ติดตัว

ถ้าให้นึกถึงแผนกในองค์กรที่มีความสำคัญ และช่วยให้การทำงานเกิดความลื่นไหล อีกทั้งช่วยแก้ปัญหาทางเทคนิคได้อย่างดี แผนก IT Support จัดเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่คนในออฟฟิศนึกถึงทุกครั้ง เมื่อยามเกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ดับ, ไฟเปิดไม่ติด หรือเครื่องถ่ายเอกสารไม่ทำงาน เรียกได้ว่า IT Support รับหน้าที่ดูแลทั้งหมด จึงไม่แปลกที่หลายคนอยากจะสมัคร แต่คุณสมบัติด้านใดบ้างถึงจะสามารถทำงานในส่วนนี้ได้ ลองมาดูทั้ง 8 ข้อดังต่อไปนี้

1. จบการศึกษาตรงสายงาน

อันดับแรก ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาที่นอกจากจะจบปริญญาตรีแล้ว ยังต้องมีคณะสาขาวิชาที่ตรงกับสายงาน เช่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการการันตีความรู้ ความสามารถว่าจะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลพื้นฐานที่องค์กรต้องการ เพื่อตรวจสอบผู้สมัครในตำแหน่งไอทีซับพอร์ท เพราะในสายงานนี้หากไม่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง จะทำงานได้ยากลำบาก เพราะทุกอย่างเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีหลักการแก้ไขที่ตายตัว และถูกจัดเตรียมมาเป็นระบบ

2. มีทักษะและความรู้

คุณสมบัติสำคัญที่ผู้สมัครต้องมี คือความรู้และความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศ, การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงระบบเน็ตเวิร์ค, อุปกรณ์มือถือ เป็นต้น ทั้งหมดนี้ผู้สมัครต้องมีความเข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ หากปราศจากทักษะเหล่านี้ อาจทำให้การทำงานไม่เกิดประสิทธิภาพ แถมยังเป็นการทำให้แผนกอื่นๆ ต้องประสบปัญหา หรือไม่มีคนแก้ไขปัญหาได้ นอกจากความรู้แล้ว ยังต้องมีประสบการณ์ในการจัดการปัญหาได้อย่างแท้จริง เพราะบางกรณีอาจเป็นปัญหาที่ไม่มีในตำราเรียน

3. เข้ากับผู้อื่นได้ดี

หลายคนอาจมองว่าเป็นทักษะที่ไม่จำเป็น เพราะหากทำงานได้จริง การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่นัก แต่รู้หรือไม่! ว่าการทำงานในด้านไอทีซัพพอร์ต จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานเกือบทั้งองค์กร อีกทั้งยังต้องสื่อสาร และรับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้างานเป็นประจำ หากไม่สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ หรือไม่เปิดใจยอมรับ อาจทำให้การทำงานต้องเจอกับอุปสรรค นอกจากนี้ยังส่งผลเสียในระยะยาว คือต้องทำงานคนเดียว ไม่มีสังคม ปราศจากการช่วยเหลือจากผู้อื่น

4. มีทักษะการทำงานที่หลากหลาย

ปัจจุบันทักษะด้านเดียวไม่เพียงพอ ที่จะทำให้การทำงานของคุณราบรื่น การพัฒนาทักษะหลายๆ ด้านจึงเป็นสิ่งจำเป็น ของคนทำงานรุ่นใหม่ เพื่อให้มีโอกาสและต่อยอดในสายงานได้มากกว่า ซึ่งสายไอทีซัพพอร์ตก็เช่นกัน นอกจากความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ และทักษะการคิดวิเคราะห์แล้ว การวางแผน หรือการจัดการปัญหา คือสิ่งที่ต้องมีติดตัว เพราะแต่ละวันอาจเจอเรื่องให้ต้องรับมือโดยไม่ทันตั้งตัว หากไม่รู้จักวิธีการรับมือ ก็อาจส่งผลให้วันนั้นเจอแต่ปัญหาได้

5. สื่อสารได้หลายภาษา

สายงานไอที ซัพพอร์ต ถือเป็นงานที่ได้รับเงินเดือนอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงมาก หากได้ทำในบริษัทใหญ่ อาจได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าตำแหน่งอื่นๆ เพราะเป็นสายงานที่ต้องแก้ปัญหาและใช้ความรู้เฉพาะทาง ซึ่งหากมีทักษะด้านภาษาเพิ่มเติมอาจทำให้ได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบันภาษาอังกฤษได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆ องค์กร การที่พูดได้มากกว่าหนึ่งภาษาย่อมมีโอกาสมากกว่า นอกจากนี้การสื่อสารภาษาไทยได้อย่างดี มีทักษะในการสื่อสาร ย่อมช่วยให้เข้าใจความต้องการและพูดคุยกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. จัดการภาวะอารมณ์ได้ดี

ไอที ซัพพอร์ต เป็นอาชีพที่ต้องสื่อสารกับคนหลากหลายนิสัย โดยมีทั้งผู้หญิง ผู้ชาย วัยรุ่น จนไปถึงวัยกลางคน จึงต้องมีวิธีการสื่อสารและรับมือกับอารมณ์ของผู้สนทนาให้ดี เพราะคนเหล่านี้กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และบางครั้งอาจมีการใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหา ฝ่ายไอที ซัพพอร์ต อาจต้องจัดการกับภาวะอารมณ์ของตัวเองให้ได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในที่ทำงาน อีกทั้งหากใช้อารมณ์ตอบโต้ทั้งสองฝ่าย จะส่งผลเสียมากกว่าผลดี

7. พร้อมทำงานตลอดเวลา

ผู้ที่จะเป็นไอที ซัพพอร์ตจะต้องมีตารางเข้างานที่ชัดเจน แต่หากถึงเวลาเลิกงาน แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงานดันเกิดปัญหา ฝ่ายไอทีก็จะต้องรีบแก้ปัญหาให้เสร็จ แม้ว่าจะเป็นเวลาเลิกงานก็ตาม เพื่อช่วยให้การทำงานในวัยรุ่งขึ้นไม่เกิดความขัดข้อง สามารถทำงานได้อย่างลื่นไหล โดยอาจเป็นการแก้ไขที่ใช้เวลานาน แต่เมื่อเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเนื้องานที่ได้รับ จึงต้องจัดการปัญหา แก้ไข ปรับปรุง และซ่อมแซมในจุดนั้นๆ

8. มีความอดทนสูง

ปิดท้ายด้วยคุณสมบัติของไอที ซัพพอร์ตที่ทุกคนพึงมี คือทักษะความอดทนและเข้าใจผู้อื่นให้มาก เพราะการทำงานในด้านนี้ ต้องพบเจอคนมากหน้าหลายตา อาจเจอทั้งคนที่ดีและไม่ดีบ้าง การใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์จะช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาระงานตรงหน้าได้ หากมัวแต่เอาอารมณ์มาใช้ในการแก้ไข มีแต่จะทำให้งานเกิดความล่าช้า หรือส่งผลเสียระยะยาวให้กับหน้าที่การางานในอนาคตได้ ดังนั้นเริ่มสร้างนิสัยอดทนตั้งแต่วันนี้

ทั้งหมดนี้คือ 8 คุณสมบัติของไอที ซัพพอร์ต ที่คนรุ่นใหม่ต้องมีติดตัวไว้ หากอยากทำงานในสายงานนี้ แม้เป็นอาชีพที่ได้รับเงินเดือนสูง แต่ก็ตามมาด้วยการแข่งขันที่สูงตามด้วยเช่นกัน ดังนั้น การพัฒนาทักษะความรู้อยู่เสมอ ย่อมช่วยให้ทำงานได้อย่างยั่นยืน หากคุณต้องการ IT Support แบบ Outsource ที่จะมาช่วยดูแลระบบ แก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงในสำนักงานคุณ เราทีมบริษัท วันบีลีฟ จำกัด พร้อมให้บริการคุณทุกเมื่อ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท วันบีลีฟ จำกัด รับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลส่วนงาน IT ภายในบริษัท เรามีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ดำเนินการโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา

Line ID: @1BELIEF