รับติดตั้งระบบ Network LAN Wireless

บริการรับติดตั้ง ระบบ Internet ภายในองค์กร สำนักงาน หอพัก โรงแรม โรงงาน บ้านพัก ส่วนราชการ ดำเนินการติดตั้งครบวงจร ทั้งการเดินสายภายใน (LAN) การเชื่อมต่อระบบไร้สาย (WiFi) การตั้งค่าเครื่อง Server รวมไปถึงบริการเดินสาย ตั้งค่าระบบคู่สายโทรศัพท์ ทั้งสำหรับติดต่อภายใน และระบบโอนสายตามโต๊ะทำงาน ทีมงานมืออาชีพ

รับเดินระบบ วางสายแลนสำนักงาน

ระบบเครือข่ายแบบมีสาย บริการเดินสาย LAN ทั้งบริการสำรวจหน้างาน ออกแบบติดตั้งวางระบบ ตามหอพัก โรงแรม รีสอร์ท สำนักงาน เพื่อให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชิ้น สามารถเชื่อมต่อกับ Internet ได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด พร้อมบริการดูแลรักษา แก้ไขข้อผิดพลาด รวมถึงการให้คำปรึกษาในขั้นตอนการใช้งานอย่างเร่งด่วน ด้วยทีมงานมืออาชีพ ตลอดอายุสัญญาการให้บริการ

รับดูแลระบบ Wireless ระบบเครือข่าย

รับติดตั้ง วางระบบ WiFi สำหรับใช้งานในพื้นที่ทั้งภายในอาคาร ภายนอกอาคาร และตามจุดต่างๆ มีการตั้งค่าระบบ เพื่อไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวนการทำงาน มีระบบจัดการ Access Point เพื่อควบคุมการใช้งานอย่างปลอดภัย มีระบบระบุรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้ต้องการ

ระบบเครือข่ายไร้สาย นิยมใช้งานใน หอพัก โรงแรม รีสอร์ท และสำนักงาน เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และไม่มีข้อจำกัดเรื่องของสายเชื่อมต่อ สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ พร้อมให้บริการติดตั้งครบวงจร รวมไปถึงการดูแลรักษา และแก้ไขข้อผิดพลาดตลอดอายุสัญญา

รับเดินสายโทรศัพท์ ตั้งค่าเบอร์ภายใน

รับติดตั้งสายโทรศัพท์พื้นฐาน เพื่อใช้ในการติดตั้งภายในองค์กร ภายในบริษัท เรารับเดินสายโทรศัพท์ ให้คำปรึกษา วางแผนการเชื่อมต่อ มีระบบการดูแลหลังการขาย กำหนดตั้งค่าเบอร์ตามโต๊ะใช้งาน มีระบบเบอร์สาขาภายใน สามารถกำหนด-เพิ่ม-ลด จำนวนคู่สายได้ มีอุปกรณ์จำหน่ายทั้งระบบ Network และตัวเครื่องโทรศัพท์

รับเดินสาย LAN สายโทรศัพท์ วางระบบ Network ภายในองค์กร

ระบบ LAN แบบมีสาย ความเร็วสูง

ระบบเครือข่ายแบบมีสาย Local Area Network (LAN) คือการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หรือสแกนเนอร์เข้าด้วยกัน โดยอาศัยสายความเร็วสูงเพื่อส่งข้อมูลระหว่างกัน ข้อดีคือมีความเร็วในการเชื่อมต่อที่เสถียร มั่นคง สัญญาณรบกวนต่ำ การขนโอนย้ายข้อมูลทำได้ง่ายและรวดเร็วกว่าแบบ Wireless

รับเดินสาย LAN รับวางระบบเครือข่ายแบบมีสาย

บริการติดตั้งระบบ LAN ระบบการเชื่อมต่อแบบมีสาย ภายในองค์กร สำนักงาน ห้องอาคาร ด้วยทีมงานมืออาชีพ บริการครบวงจร ทั้งการออกแบบ วางระบบ เดินสายไฟ และการจัดหาซื้ออุปกรณ์หลักเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระบบ LAN ทุกจุด พร้อมให้บริการดูแลแก้ไขปัญหาหลังการขายครบถ้วน
บริการเดินสายแลนตามจุด

บริการเดินสายแลนตามจุด

บริการเดินสายแลน เชื่อมหัวสาย จัดวางระบบ Network เพื่อใช้ในสำนักงาน รวมถึงการกำหนดการเชื่อมต่อ ของสายแต่ละสายแบบละเอียด

ติดตั้งเครื่อง วางระบบภายใน

ติดตั้งเครื่อง วางระบบภายใน

บริการวางระบบ ตั้งค่าระบบ Network กำหนดรหัสผ่าน การเชื่อมต่อ กำหนดขอบเขตการใช้งานภายใน เพื่อรักษาความปลอดภัย

ติดตั้งระบบขยายสัญญาณ

ติดตั้งระบบขยายสัญญาณ

กรณีระบบ LAN ใช้สายต้องเชื่อมต่อในระยะไกล สามารถใช้ตัวขยายสัญญาณได้ (Repeater) ด้วยการวางระบบเพิ่มอีกชั้นที่ตัวต่อพ่วง

บริการต่อเพิ่มเติม เพิ่มหัวสาย

บริการต่อเพิ่มเติม เพิ่มหัวสาย

กรณีต้องการขยายระบบเดิม เรามีบริการวางระบบเพิ่ม ต่อสาย LAN เพื่อเพิ่มขนาดของการใช้งานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการรับเดินสาย LAN ทั้งระบบ พร้อมติดตั้ง เชื่อมต่อภายใน เรารับได้ทั้งงานเล็กระดับสำนักงาน 1 ห้องทำงาน และงานใหญ่ระดับทั่วทั้งตึก ทั่วอาคาร และระดับหลายอาคาร เช่นในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย โรงเรียน และเชื่อมต่อระหว่างตึกกับตึก สามารถเดินได้ทั้งสายและ และระบบ Wireless ไร้สาย ติดตั้ง เชื่อมต่อ ตั้งค่าให้แล้วเสร็จครบในหนึ่งเดียว พร้อมรองรับระบบการคัดกรอง เช่น การใส่รหัสผ่านก่อนใช้งาน หรือการจำกัดการใช้งาน การควบคุมความเร็วการดาวน์โหลด และงานเดินสายไฟ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณของสายแลนทั้งระบบ เรามีบริการเข้าไปดูหน้างาน ติดต่อปรึกษาเรื่องความเร็ว และการกระจายของสัญญาณ Internet และระบบเครือข่ายภายในองค์กร

ระบบ Wireless ไร้สาย ใช้งานได้กว้างไกล

บริการติดตั้ง ระบบเครือข่ายไร้สาย หรือไวเลสแลน (Wireless LAN, WLAN, WiFi) เพื่อเน้นการใช้งานด้าน Internet ในการรับส่งข้อมูลระยะไกล ทั้งสำหรับ PC/Notebook/Tablet/Mobile และอุปกรณ์ไร้สายทุกประเภท ให้สามารถเข้าถึง Internet ได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบความเร็วสูง

รับติดตั้งระบบ Wireless ไร้สาย

บริการวางระบบ ออกแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย Wireless และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบ WiFi สามารถใช้ได้ทั้งพื้นที่ในตัวอาคาร และภายนอกอาคาร รวมไปถึงบริการวางแผนตำแหน่งการวางตัวกระจายสัญญาณ Internet ความเร็วสูง และการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการเชือมต่อแบบครบวงจร
บริการเดินสาย วางระบบ Wireless

บริการเดินสาย วางระบบ Wireless

รับเดินสาย LAN เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับตัวกระจายสัญญาณแบบ Wireless ด้วยช่างชำนาญการ มีประสบการณ์ด้านเครือข่าย

ติดตั้งเครื่อง วางระบบภายใน

ติดตั้งเครื่อง วางระบบภายใน

บริการวางระบบ ตั้งค่าระบบ Network กำหนดรหัสผ่าน การเชื่อมต่อ จำกัดความเร็ว กำหนดขอบเขตการใช้งานภายใน เพื่อรักษาความปลอดภัย

ติดตั้งเครื่องขยายสัญญาณ

ติดตั้งเครื่องขยายสัญญาณ

บริการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ Hot Spot เพื่อกระจายสัญญาณ WiFi ไปยังส่วนต่างๆ ของพื้นที่ใช้งาน ให้มีความเร็วสูงสุด

อัพเกรดระบบ Wireless เดิม

อัพเกรดระบบ Wireless เดิม

บริการอัพเกรดระบบ WiFi ของเดิม เพื่อรองรับการใช้งานให้เพิ่มขึ้น ความเร็วสูงขึ้น หรือเพื่อให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ระบบโทรศัพท์ ติดต่อภายในสำนักงาน

ระบบโทรศัพท์ (Telephony) เป็นระบบพื้นฐานในการติดต่อระยะใกล้ ภายในตัวอาคาร สำนักงาน และสามารถตั้งค่าให้เชื่อมต่อไปยังพื้นที่ภายนอกได้ (โทรเข้า-ออก) ในปัจจุบันนิยมใช้การทำงานแบบ มีเบอร์ที่โต๊ะ หรือเบอร์ติดต่อตามแผนก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน

บริการวางระบบโทรศัพท์ ติดตั้งระบบเบอร์ภายใน

รับติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในโรงแรม ประจำห้องพัก โต๊ะทำงาน ห้องทำงาน รวมไปถึงการเดินสายโทรศัพท์ตามจุดพิเศษ และบริการจัดหาอุปกรณ์ใช้งานแบบครบวงจร มีบริการซ่อมแซมกรณีเสียหรือชำรุด พร้อมให้บริการหลังการขายตามอายุสัญญา
รับเดินสายโทรศัพท์

รับเดินสายโทรศัพท์

บริการเดินสายโทรศัพท์ ภายในอาคาร ออกแบบวางแผนการเดินสายไฟภายใน วางแผนการเชื่อมต่อแบบคู่สาย เบอร์ตามโต๊ะทำงาน

ติดตั้งโทรศัพท์ ตั้งค่าระบบ

ติดตั้งโทรศัพท์ ตั้งค่าระบบ

บริการติดตั้งโทรศัพท์ภายใน ตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบ ตั้งค่าเบอร์ภายใน และกำหนดคุณสมบัติของการเชื่อมต่อ

เพิ่ม/ลด จำนวนคู่สาย

เพิ่ม/ลด จำนวนคู่สาย

บริการเพิ่ม/ลด จำนวนคู่สาย กรณีต้องการขยาย-ลด จำนวนพนักงาน หรือการย้ายตำแหน่งการวางโทรศัพท์ภายในห้องสำนักงาน

ดูแลแก้ไข อาการผิดพลาด

ดูแลแก้ไข อาการผิดพลาด

บริการ MA หลายรูปแบบ ทั้งแบบรายปี รายครั้ง เพื่อซ่อมแซมตรวจเช็ค แก้ไข อุปกรณ์เชื่อมต่อโทรศัพท์ให้ใช้งานได้แบบมีประสิทธิภาพ

ราคาค่าบริการเริ่มต้น

Internet LAN WiFi & Phone
วางระบบสำหรับสำนักงาน
ราคาคุยกันได้
(รับประกันผลงานการติดตั้ง)
บริการติดตั้ง Internet ความเร็วสูง
ติดตั้งระบบ Wireless / LAN
บริการเดินสาย LAN ภายในอาคาร
วางระบบเครื่อง Server ในสำนักงาน
ติดตั้ง Access Point ในแต่ละจุด
บริการตั้งค่า Setup ระบบพื้นฐาน
จำกัดสิทธิ์ การเข้าถึงระบบ Network
บริการติดตั้ง ตู้สาขาโทรศัพท์
บริการสำรองข้อมูลใน Server
บำรุงรักษา อุปกรณ์ Network ต่างๆ
ตรวจสอบ Log File ตาม พรบ. คอม
จำหน่าย จัดหาอุปกรณ์ระบบโครงข่าย
ใช้บริการจากเรา วันบีลีฟ เราให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทั้งจากการใช้งาน หรือกับอุปกรณ์การใช้งานอย่างใกล้ชิด สามารถดูแลแบบรายครั้ง (ที่เกิดปัญหา) หรือทำสัญญารายปี เพื่อการแก้ไขปัญหางานเครือข่ายในระยะยาวได้
รับดูแลรายปี/รายครั้ง ตามอายุสัญญาการทำงาน เพื่อแก้ไข-ซ่อมแซม ปัญหาที่เกิดขึ้น
ราคาคุยกันได้
 • ให้บริการต่อครั้ง
 • ทำสัญญาดูแลรายปี
 • แก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์
 • ตรวจเช็คระบบทุกเดือน
บริการสำรองข้อมูล สำหรับระบบที่มีการเก็บข้อมูลสำคัญ เพื่อให้มีความปลอดภัยหากข้อมูลสูญหาย
ราคาคุยกันได้
 • Backup Log การใช้งานในระบบ
 • Backup ข้อมูลในส่วนเก็บข้อมูล
 • Backup เบอร์ติดต่อ โทรเข้า-ออก
 • Backup ข้อมูลคอมพิวเตอร์
การแก้ไขปัญหาออนไลน์ หากเกิดปัญหา สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นแบบออนไลน์ เพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุด
ราคาคุยกันได้
อัพเดทโปรแกรมกันไวรัส เนื่องจากการเชื่อมต่อถึงกัน ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงควรมีโปรแกรมกันไวรัสแต่ละเครื่อง
ราคาคุยกันได้
บริการดูแลเครื่อง Printer/Scanner อุปกรณ์กลางที่ใช้ร่วมกันภายในระบบ เพื่อให้การทำงานไม่ติดขัด มีประสิทธิภาพ
ราคาคุยกันได้
 • ตรวจเช็คซ่อม Printer
 • ตรวจเช็คซ่อม Scanner
ให้คำปรึษา แก้ไขปัญหา อย่างรวดเร็ว ถึงแม้จะเกิดปัญหาเล็กน้อย ก็สามารถติดต่อแก้ไขปัญหาได้จากมืออาชีพ
ราคาคุยกันได้
 • Telephone Support
 • Remote Support
 • Onsite Support
ฝากข้อมูลให้เราติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เราติดต่อกลับ
ชื่อลูกค้า กรุณากรอกข้อมูล
เบอร์โทรติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูล
ข้อความฝากถึงเรา กรุณากรอกข้อมูล
ส่งข้อความสำเร็จ
เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
 
ให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น

เกี่ยวกับเรา

บริษัท วันบีลีฟ จำกัด รับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลส่วนงาน IT ภายในบริษัท เรามีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ดำเนินการโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา

Line ID: @1BELIEF