บทที่ 2 – 2.1.1 การจัดการอุปกรณ์

บทที่ 2 – 2.1.1 การจัดการอุปกรณ์
คู่มือการใช้งาน
User Manuals
แนะนำวิธีการตั้งค่าเครื่องสแกนในโปรแกรม Time Attendance ก่อนการโอนถ่ายข้อมูลให้สอดคล้องกับการเชื่อมต่อ เช่น RS232, USB หรือ ETHERNET (LAN) เป็นต้น

การจัดการอุปกรณ์

ก่อนการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างเครื่องสแกนและโปรแกรม จะต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนให้ สอดคล้องกับการเชื่อมต่อ เช่น เชื่อมต่อผ่าน RS232 เชื่อมต่อผ่าน USB เชื่อมต่อผ่าน ETHERNET (LAN)

การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครื่องสแกน

คลิกที่ปุ่ม “เครื่อง” หรือ คลิกเม้าส์ขวาที่ ใต้รายชื่อเครื่องเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าเครื่องสแกน

 

ประเภทการเชื่อมต่อ มีให้เลือก 3 ประเภทคือ

 1. RS232/RS485
 2. USB สำหรับเครื่องสแกนรุ่ม H3
 3. ETHERNET สำหรับเครื่อง สแกนที่มี PORT LAN
 • ปุ่ม “เพิ่ม” สำหรับเพิ่มการเชื่อมต่อเครื่องสแกนที่โปรแกรม
 • ช่อง “ชื่อ” สำหรับตั้งชื่อของเครื่องสแกนที่เชื่อมต่อ
 • ช่อง “ประเภทการเชื่อมต่อ” เพื่อเลือกวิธีการเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนด้วย RS232,USB,LAN
 • ช่อง “Buad Rate” สำหรับตั้งค่า ในโหมด RS232 , RS485 (9,600/19200/38400)
 • ช่อง IP Address สำหรับใส่ค่า IP ในโหมด Ethernet
 • ช่อง “รหัสผ่านการเชื่อมต่อ” สำหรับใส่ค่าระหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย(ถ้ามี) จะต้องตรงกับที่ตั้งค่า ไว้ที่เครื่องสแกน
 • ช่อง “หมายเลขเครื่อง” เป็นหมายเลขเครื่องสแกนที่ได้ตั้งไว้ (1-255 กรณีมีหลายเครื่องในระบบ)
 • ช่อง “พอร์ต” สำหรับตั้งค่า Serial Port ที่เครื่องสแกนเชื่อมต่ออยู่ (ในโหมด RS232,RS485)
 • ปุ่ม “ลบ” กรณีต้องการลบเครื่องสแกนนี้ออกจากรายชื่อเครื่อง
 • ปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกค่าที่ได้แก้ไข

 

เกี่ยวกับเรา

บริษัท วันบีลีฟ จำกัด รับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลส่วนงาน IT ภายในบริษัท เรามีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ดำเนินการโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา

Line ID: @1BELIEF