เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ออก รวมวิธีแก้ไขเบื้องต้นอย่างง่ายๆ เมื่อปริ้นเตอร์พิมพ์ไม่ออก

เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ออก รวมวิธีแก้ไขเบื้องต้นอย่างง่ายๆ เมื่อปริ้นเตอร์พิมพ์ไม่ออก

ปัญหาอย่างหนึ่งของการใช้งานเครื่องพิมพ์หรือปริ้นเตอร์ก็คือ เครื่องพิมพ์ไม่ออก ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย ดังนั้นในบทความนี้จึงจะมาพูดถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าวว่า มีสาเหตุมาจากอะไร และสามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้าง เพื่อที่ว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะได้แก้ไขเบื้องต้นได้อย่างง่ายๆ หากลูกค้าต้องการช่างซ่อมปริ้นเตอร์ หรือดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ระยะยาว สามารถเรียกใช้บริการของวันบีลีฟได้ทันที

ปัญหาพิมพ์ไม่ออก ส่งผลกระทบด้านใดบ้าง?

การที่ต้องทำงานกับเครื่องพิมพ์ แต่กลับเจอปัญหาเครื่องไม่สามารถพิมพ์ตามคำสั่งออกมาได้อย่างที่ต้องการ ล้วนก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

1. เกิดความล่าช้าในการทำงาน

โดยเฉพาะงานที่ต้องส่งตามเวลาหรืองานด่วนที่ต้องส่งลูกค้า เมื่อเกิดปัญหาในการพิมพ์ไม่ออก ย่อมทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งงานที่จะเกิดความเสียหายต่อลูกค้าและทำให้บริษัทเสียชื่อเสียงได้

2. เกิดความติดขัดในการทำงาน

เมื่อต้องพิมพ์งานติดต่อกันและมีการส่งต่องานให้กับฝ่ายต่างๆ แต่เครื่องพิมพ์เกิดปัญหาไม่สามารถพิมพ์งานออกมาได้ ย่อมทำให้ไม่สามารถแจกจ่ายงานต่อไปยังแผนกอื่นๆ ได้ ทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดต้องหยุดชะงัก

สาเหตุที่ทำให้ปริ้นเตอร์พิมพ์ไม่ออก

เครื่องปริ้นเตอร์เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างมาก และเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำงานในชีวิตประจำวัน แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เครื่องพิมพ์ไม่ออกก็ทำให้เกิดปัญหาตามมา โดยสาเหตุที่มักพบได้มากก็คือ หมึกแห้งปิดกั้นหัวฉีด หรืออาจมีสิ่งที่ติดอยู่ในเครื่อง เช่น กระดาษ หรือวัสดุเล็กๆ อาจตกลงไปในเครื่องพิมพ์และทำให้กระดาษติดจนทำให้เครื่องเกิดปัญหาพิมพ์กระดาษไม่ออก นอกจากนี้ก็ยังอาจเกิดจากปัญหาจากไดร์เวอร์ไม่เชื่อมต่อกับเครื่องปริ้นเตอร์ที่ทำให้เกิดปัญหาสั่งพิมพ์แล้วไม่ออกเช่นกัน

เมื่อเกิดปัญหาพิมพ์ไม่ออก ต้องทำอย่างไร

ปัญหาในการปรินท์ไม่ออกนั้น เกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวต้องหาสาเหตุให้เจอก่อน จึงจะสามารถแก้ไขได้ตรงจุด ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาเครื่องปรินท์ไม่ออกสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. ปรินท์ไม่ออกเนื่องจากกระดาษติด

เมื่อเครื่องพิมพ์แจ้งปัญหาว่ามีกระดาษติด สิ่งที่ต้องทำก็คือ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในถาดกระดาษหรือไม่ โดยปกติแล้ว การนำกระดาษออกจากเครื่องแล้วเรียงกระดาษในถาดเสียใหม่ให้เรียบร้อยจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ นอกจากนี้ยังควรใส่กระดาษใในจำนวนที่เหมาะสมกับความจุของถาดกระดาษ เพราะถาดกระดาษของเครื่องปรินท์แต่ละเครื่องถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความจุกระดาษเฉพาะ สำหรับเครื่องอาจมีเพียง 100 แผ่นในขณะที่บางแผ่นสามารถเก็บได้ทั้งรีม ดังนั้นต้องใส่กระดาษลงไปในถาดให้พอดีกับความจุ

2. ปัญหาไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ หากเกิดปัญหาปริ้นเตอร์ไม่พิมพ์ตามคำสั่ง อาจเป็นไปได้ว่าไดรเวอร์อาจล้าสมัยหรือไม่สามารถเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากการอัพเดต หากเครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนองต่อคำสั่งพื้นฐานหรือขัดข้องอยู่ตลอดเวลาการอัพเดตไดรเวอร์อาจแก้ไขปัญหาได้

3. คิวงานติดค้างในเครื่องพิมพ์

โดยทั่วไปแล้วเมื่องานพิมพ์เสร็จสิ้น คิวงานในเครื่องควรจะล้างเองโดยอัตโนมัติ แต่บางครั้งอาจเกิดคิวงานค้างเมื่องานพิมพ์บางส่วนถูกระงับ, เลื่อนหรือหยุดเนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อข้อมูล และเมื่องานพิมพ์ติดค้างในเครื่องก็จะทำให้คิวงานสั่งพิมพ์ถูกล็อก ทำให้ปรินท์ไม่ออก ดังนั้นวิธีแก้ไขก็คือ ปิดเครื่องพิมพ์และถอดปลั๊ก เปิด service ของ Windows แล้วเลือก Print Spooler คลิ๊กขวาที่ตัวเลือก Print Spooler และดูตัวเลือก STOP เพื่อหยุดการพิมพ์ที่ติดค้าง จากนั้นเปิดเบราว์เซอร์ Windows Explorer เพื่อค้นหา: C: \ Windows \ System32 \ Spool \ PRINTERS เพื่อทำการลบไฟล์ที่มีอยู่ทั้งหมดในคิวและปิดคอมพิวเตอร์ของคุณจาก Windows เสร็จแล้ว เปิดเครื่องพิมพ์และเปิดคอมพิวเตอร์อีกครั้งแล้วเริ่มบริการตัวจัดคิวงานพิมพ์ใหม่

4. การเชื่อมต่อ Wi-Fi

การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi นั้นเป็นประโยชน์ในแง่ของความสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับอุปกรณ์ที่ใดก็ได้ในบ้านหรือในสำนักงาน แต่หากสัญญาณอ่อนหรือการเชื่อมต่อมีปัญหาก็จะทำให้ไม่สามารถสั่งเครื่องให้ปรินท์งานได้ ดังนั้นอาจทำการแก้ไขเบื้องต้นด้วยการถอดปลั๊กและเชื่อมต่อใหม่ หรือลองรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เพื่อดูว่าจะเชื่อมต่อใหม่หรือไม่ หากยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้อาจต้องติดต่อกับช่างเทคนิคเพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไข

5. หัวพิมพ์อุดตัน

หากเครื่องพิมพ์ไม่ได้ใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้หมึกในหัวเครื่องพิมพ์แห้งและทำให้เกิดการอุดตัน ทำให้พิมพ์ไม่ออก ดังนั้นจึงอาจต้องมีการดูแลหัวหมึกให้ใช้งานได้เสมอและไม่อุดตันโดยการใช้กระดาษทิชชู่ชุบน้ำอุ่นแล้วซับตลับหมึกโดยให้ด้านหัวพิมพ์คว่ำลงบนกระดาษรอง จากนั้นใช้กระดาษทิชชูแห้งซับตลับหมึกเป็นเวลา 30 วินาทีถึงหนึ่งนาที เสร็จแล้วให้เลื่อนตลับหมึกกลับเข้าไปในเครื่องและทดสอบการพิมพ์

ปัญหาที่เครื่องพิมพ์ไม่ออก เป็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นได้บ่อยๆ และมักทำให้เกิดความยุ่งยากหรือความเสียหายต่อการทำงานได้อยู่เสมอ ดังนั้นการตรวจสอบและบำรุงรักษาปริ้นเตอร์อย่างสม่ำเสมอ และเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อเครื่องมีปัญหาพิมพ์ออกมาไม่ได้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาตามช่างทุกครั้ง และทำให้งานพิมพ์สามารถดำเนินต่อไปได้ไปอย่างราบรื่น ไม่สะดุดอีกต่อไป

เกี่ยวกับเรา

บริษัท วันบีลีฟ จำกัด รับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลส่วนงาน IT ภายในบริษัท เรามีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ดำเนินการโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา

Line ID: @1BELIEF