เครื่องสแกนนิ้วมือ คืออะไร ให้ประโยชน์อย่างไรต่อบริษัทในการระบุตัวบุคคล

เครื่องสแกนนิ้วมือ คืออะไร ให้ประโยชน์อย่างไรต่อบริษัทในการระบุตัวบุคคล

ปัจจุบันได้มีการใช้ความเป็นเอกลักษณ์ หรือข้อดีของลายนิ้วมือ ให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในวงการธุรกิจ เพื่อเข้ามาทดแทนการทำงานในรูปแบบเดิมๆ โดยจะช่วยลดการจ้างงาน ลดเอกสาร ลดเวลาการทำงาน อีกทั้งยังได้งานออกมามากกว่าเดิมและยังให้ความแม่นยำสูง โดยไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาด โดยหนึ่งในนั้นคือ การใช้สแกนนิ้วมือ โดยเครื่องสแกนนิ้วมือได้รับความนิยมในการใช้งานอย่างแพร่หลายในบริษัทหรือองค์กรใหญ่ต่างๆ วันนี้จะพาไปทำความรู้จักกันว่าเครื่องสแกนนิ้วมือคืออะไร และมีความสำคัญต่อการใช้งานในองค์กรอย่างไรบ้าง

การสแกนนิ้วมือ คืออะไร

การสแกนนิ้วมือ คือการนำลายนิ้วมือของบุคคลมาทำการลงโปรแกรมบันทึก ซึ่งจะบันทึกไว้ในเครื่องที่เรียกว่า เครื่องสแกนนิ้วมือ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน และเพื่อใช้ควบคุมระบบการทำงาน หากผู้ที่มาสแกนมีลายนิ้วมือไม่ตรงกับลายนิ้วมือที่ได้บันทึกไว้ เรียกว่าไม่มีลายที่เหมือนกันจนเป็นร่องเป็นรอยที่เหมือนกันเท่ากันแล้ว ก็จะไม่สามารถยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานในระบบที่มีการสแกนนี้ได้ ซึ่งการสแกนนิ้วสามารถนำมาใช้ในงานต่างๆ ได้ดังนี้

  • นำมาใช้ในงานทรัพย์กรบุคคล เพื่อใช้ในงานควบคุมพนักงาน เช่น การเข้า-ออกทำงาน ซึ่งเป็นการควบคุมที่ให้ผลที่แน่นอน เพราะไม่สามารถทำแทนกันได้เหมือนการตอกบัตรหรือระบบอื่นๆ ในสมัยก่อน
  • ใช้ควบคุมระบบอื่นๆ ได้ เช่น การเข้า-ออกในสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการความปลอดภัยหรือให้เข้าเฉพาะผู้ที่สำคัญหรือเกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ห้องการเงิน/บัญชี, ห้องเก็บสินค้าที่มีมูลค่าสูง, ห้องควบคุมระบบสำคัญต่างๆ เพราะถ้าเป็นบุคคลที่ไม่ได้ใช้ลายนิ้วมือบันทึกไว้ก็ย่อมไม่สามารถเข้า-ออกได้

ทำไมการสแกนนิ้วมือจึงให้ข้อดี ในการระบุตัวบุคคล

เนื่องจากลายนิ้วมือของมนุษย์เป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซึ่งลายนิ้วมือเป็นสิ่งที่ให้ร่องรอยปรากฏ เป็นอัตลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นบุคคลนั้นๆ อย่างไม่มีทางจะเหมือนใครหรือซ้ำกับใครได้เลย อีกทั้งร่องรอยบนลายนิ้วมือ ไม่ว่าเวลาจะผ่านเลยมานานแค่ไหน ลายนิ้วมือที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนี้ก็ไม่มีวันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาได้ อีกทั้งยังมีความเป็นลายเฉพาะตัวมีการพิสูจน์ หรือมีการตรวจด้วยการแบ่งรายละเอียดรูปลายนิ้วมือออกเป็นส่วนๆ และหาความน่าจะเป็นหรือโอกาสของการซ้ำในแต่ละส่วนของลายแล้ว ก็ยังไม่พบการซ้ำกันของลาย

แม้กระทั่งคนที่เกิดเป็นพี่น้องหรือฝาแฝด ก็ยังพบว่ามีลายนิ้วมือที่แตกต่างกัน ลายนิ้วมือถึงแม้จะมีการถ่ายทอดกันทางพันธุ์กรรมได้ ก็จะเป็นได้แค่เพียงมีลายนิ้วมือหรือร่องรอยแค่คล้ายๆ กันเท่านั้น จึงกล่าวโดยสรุปว่าลายนิ้วมือ มีลักษณะที่ไม่ซ้ำกันเลยหรือถ้ามี ก็จะเป็นอัตราส่วนที่ต่ำมากจนสรุปได้ว่าไม่ซ้ำหรือเหมือนกันได้ในอัตราส่วน 1:64,000,000,000 คน ดังนั้นจึงให้ประโยชน์ต่อการนำมาใช้ระบุตัวบุคคลในงานต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ อาทิเช่น ในงานทรัพยากรบุคคล งานควบคุมการเข้า-ออกของห้องสำคัญต่างๆ

นิ้วใดควรเป็นนิ้วที่ใช้ลายบันทึกในเครื่องสแกนนิ้ว

เพื่อความสะดวกของการทำงาน จึงนิยมให้ทุกคนในองค์กรนั้นๆ ใช้เพียงลายของนิ้วใดนิ้วหนึ่งเหมือนๆ กันทุกคน ในการบันทึกไว้ ส่วนใหญ่การบันทึกลายนิ้วมือมักจะใช้การบันทึกลายของนิ้วที่มีลักษณะร่องรอยที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด เพื่อให้เข้าใจตรงกัน นั่นคือนิ้วโป้ง กับนิ้วชี้ ก็จะบันทึกลายของนิ้วโป้งไว้แสกนเข้า-ออก เหมือนกันทุกคนนั่นเอง

เครื่องสแกนนิ้วมือทำงานอย่างไร

ทำงานได้ด้วยการแปลงลายนิ้วมือ โดยหัวอ่านที่เป็นกระจก ด้วยการสัมผัสลายเส้นที่มีลักษณะเป็นร่องเส้นคดโค้งต่างๆ เมื่อเกิดรูปลายเส้นแล้ว เครื่องก็จะแปลงลายเส้นเหล่านี้ให้เป็นรูปโครงสร้าง ให้มีมุม จุดตัด ที่เป็นลายเฉพาะตามลายนิ้วมือ จากนั้นก็จะบันทึกไว้ในรูปของโครงสร้างที่แปลงมาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจมีการบีบอัดไว้เพื่อเป็นการลดพื้นที่การเก็บก็ได้ จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการค้นหาลายนิ้วมือ 1 ต่อการเก็บจำนวนลายนิ้วทั้งหมด เมื่อมีการวางนิ้วเพื่อสแกน เครื่องจะแปลงลายนิ้วมือที่วางให้เปลี่ยนเป็นแบบโครงสร้าง แล้วจึงนำไปเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือต้นฉบับที่เคยบันทึกไว้ทั้งหมดที่อยู่ในเครื่อง จากนั้นก็จะทำการค้นหา หากพบลายนิ้วที่เหมือนกันก็จะมีการรายงานผลพร้อมกับการบันทึกเวลา และรหัสของลายนิ้วมือที่มีการสแกนไว้ร่วมกับการคำนวณเวลาการทำงาน หากค้นหาไม่พบ เครื่องก็จะมีการแจ้งเตือนให้ทำการสแกนลายนิ้วมือใหม่

ช่วงขายของ: หากต้องการปรึกษา และติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และรอบข้าง สามรถติดต่อ 1belief ได้เลยนะครับ เรามีบริการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ สอนวิธีการใช้งาน พร้อมรับประกันหลังการขาย

การบันทึกเวลาของเครื่องสแกนนิ้วมือ

การบันทึกเวลาของเครื่องสแกนนิ้วมือในยุคใหม่ๆ นั้น สามารถทำงานในระบบออนไลน์ ด้วยการไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์อีกต่อไป เพียงมีการเชื่อมต่อเครื่องสแกนนิ้วมือกับอินเตอร์เน็ต เท่านี้ก็สามารถใช้สแกนนิ้วมือได้แล้ว สำหรับข้อมูลที่ได้ เช่น เวลาเข้า-ออกก็จะถูกส่งไปจัดเก็บยังที่ที่ปลอดภัยหรือ ระบบคลาวด์ได้ทันที โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีอำนาจสามารถเข้าดูหรือเรียกดูข้อมูลได้ทันทีด้วยการผ่านบราวเซอร์ ซึ่งมีอุปกรณ์รองรับได้ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตหรือแม้แต่สมาร์ตโฟนก็ยังได้ โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟแวร์ใดๆ เพิ่มเสริมขึ้นมาอีกเลย นับว่ามีความสะดวก สบาย ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันเครื่องสแกนนิ้วมือมีราคาถูกลง อันเนื่องมาจากมีจำหน่ายอย่างแพร่หลาย นับว่ายิ่งให้ประโยชน์ต่อองค์กรมากขึ้น เป็นทางเลือกที่ดีสำคัญการบันทึกที่ส่งผลต่อการทำงานที่แม่นยำและเที่ยงตรง ประหยัด ช่วยให้งานสำคัญต่างๆ สำเร็จได้ด้วยดีนับว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เสริมในการทำงานที่ให้ประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กรได้สูงมาก

เกี่ยวกับเรา

บริษัท วันบีลีฟ จำกัด รับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลส่วนงาน IT ภายในบริษัท เรามีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ดำเนินการโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา

Line ID: @1BELIEF